เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับผลิตน้ำดี – บำบัดน้ำเสีย
และเคมีสำหรับระบบหม้อต้มไอน้ำ – ระบบหล่อเย็น
โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์
Chemical and equipment for drinking water,
waste water and chemical
for Boiler , Cooling and RO system

Read More

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
Equipment for Industrial


Read More

เศษทองแดง เศษทองเหลือง และเศษลวด
Copper – Brass Scrap, PC-Wire ,Iron Scrap


Read More